کاغذ پاره ها

نمیدونم بوف کور صادق هدایت رو چند بار خوندی و چه جوری خوندی ولی یه پاراگراف داره که من عاشقشم و فکر می کنم حال و روز این روزهای من رو خیلی خوب بیان می کنه میدونی چی میگه:

... می خواهد کسی کاغذ پاره های مرا بخواند ، می خواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند... من محتاجم ، بیش از پیش محتاجم که افکار خودم را به موجودخیالی خودم ، به سایه خودم ارتباط دهم... این سایه حتماً‌ بهتر از من می فهمد...

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
سارا

بابا واقعا نوشته هات عاااااااااالین ها...![دست]

بامداد

درود هدایت نوشت، برای سایه ای که انگار ما بودیم... بوف کور را بارها خوانده ام و مسخ شده ام ... شادزی.مهرافزون.