درد...

درد همیشه بد نیست، گاهی پیوند است و گاه یگانگی ، و درد بود که مرا پیوند داد، از درد گفتم پروانه ای شدم و ...

/ 5 نظر / 19 بازدید
تنهاتر از آیینه

جالب بود این جمله ....[گل] برو خصوصی لطفا[عینک]

من شايدم او!

پروانه جان! خوبي حالا؟ ولي اين تغيير و پروانه شدن رو دست كم نگير[بغل]

حمید

مرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است[گل]

حمید

من نمي گويم كسي بي درد نيست هر كسي دردي ندارد مـرد نيست ليك مي گويم كه فصل سوختن آب را هـم مـي تــوان آموختن