پراکنده...

ضرب المثل چینی :

 

برنج سرد را میتوان خورد، چای سرد را میتوان نوشید ، اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد.

***

هیچ کس ما را نمی آرد به خاطر ای عجب

یاد عالم میکنیم اما فراموشیم ما

***

من مردی را می شناسم :

که خطوط همه کتیبه ها را می خواند و همه زبانهای زنده را می داند... اما از خواندن نگاه زنی که فکر می کند دوستش دارد عاجز است!!

***

لبریز از نهایت شده ام، حس می کنی ؟.... حس می کنی چه غرور قشنگیست برای تو شکستن؟...!

/ 0 نظر / 21 بازدید