...

مپنداری که دل دادن هنر بود

فقط عاشق شدن شق القمر بود

که مجنون می توان شد از نگاهی

ولی لیلا شدن کار دگر بود

... آره واقعاً لیلا شدن خیلی کار سختیه انگار من هنوزم نتونستم یاد بگیرم لیلا بشم چون به نظر میرسه بازم دارم تنها میشم ...

***

وقتی خیلی زیاد حس نوشتن داری وقتی می دونی اگه بنویسی آروم میشی وقتی اصلاً‌ باید بنویسی اما نمی تونی بنویسی چه باید کرد؟!!

 

/ 0 نظر / 18 بازدید