نماز مجنون....

"یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود

سجده ای زد بر لب درگاه او پر زلیلا شد دل پر آه او

گفت یارب از چه خوارم کرده ای  بر صلیب عشق دارم کرده ای

جام لیلا را به دستم داده ای وندر این بازی شکستم داده ای

نشتر عشقش به جانم می زنی دردم از لیلاست، آنم می زنی

خسته ام زین عشق ، دل خونم مکن من که مجنونم ، تو مجنونم مکن

مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو و لیلای تو ... من نیستم

گفت :

ای دیوانه لیلایت منم در رگ پیدا و پنهانت منم

سالها با جور لیلا ساختی من کنارت بودم و نشناختی

عشق لیلا در دلت انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم

کردمت آواره صحرا ... نشد! گفتم عاقل میشوی اما نشد!

سوختم در حسرت یک یا ربت، غیر لیلا بر نیامد از لبت

روز و شب او را صدا کردی ولی، دیدم امشب با منی گفتم بلی

مطمئن بودم به من سر میزنی در حریم خانه ام در میزنی

حال این لیلا که خوارت کرده بود درس عشقش بیقرارت کرده بود

مرد راهش باش تا شاهت کنم صد چو لیلا کشته در راهت کنم "

/ 2 نظر / 25 بازدید
حمید

من که هر شب بر درت مشت می زنم التماسم را به عرشت میبرم پس چرا نمی شنوی تو ناله ام یا که می شنوی و نمی دانی لایقم؟! ای خدا پس کی دهی تو حاجتم که اجابت می کنی یا رب و استغاثه ام[گل]

فرهاد

با تشکر از این شعر بسیار قشنگ, یه موزیک روی صفحه اول هست اگه میشه نام خواننده و نام آهنگ و به من معرفی کنید واقعا زیباست . با تشکر