از تو...

از تو که حرف میزنم همه فعل هایم ماضی اند- حتی ماضی بعید- ماضی خیلی خیلی بعید کمی نزدیک تر بنشین- دلم برای یک حال ساده تنگ شده است...!

/ 2 نظر / 21 بازدید
حمید

سلام پروانه جان خیلی زیبا و احساسی نوشتی[گل] کم پیدایی دیگه یادی از ما نمی کنی. خوبی؟[گل]

توتیا

سلام این نوشته از خودتونه؟ من از این نوشته جایی استفاده کردم خواستم که بهتون رفرنس بدم اگه مال خودتونه